millenblogg

november 15, 2009

Meningen med livet. Meningsløst spørsmål?

Filed under: Filosofi,Religion — millenblogg @ 17:16

Vi sitter på hytta tidlig en søndags morgen og nyter en kopp nytrukket kaffe mens vi ser morgenlyset bre seg over himmelen fra øst. Småfuglene flyr til og fra matebrettet. Radioen er innstilt på NRK P1 og vi lytter til Naturens verden om pløying med hest og plog på Jæren og om Europas største steinrøys ved Sørreisa i Troms. Interessant program med innslag av kultur og natur.

Meningen med livet?

Meningen med livet?

Neste programpost er Mellom himmel og jord. Og før vi rekker å slå av, hører vi programlederen stille Spørsmålet. Det Ultimate Spørsmål: Hva er meningen med livet?

Spørsmålet som de religiøse alltid stiller til mennesker som sliter og har det vondt. Enten det er på grunn av sykdom, dødsfall eller annen elendighet som gjør de fleste av oss sårbare. Alltid dette spørmål om mening. Som antyder at svaret ligger i at det er en slags høyere mening med alt. Og skal ha oss som ikke tror til å bli usikre på om vi kan ta feil. At det faktisk er en mening.

De gangene vi selv har vært i lignende sårbare situasjoner og har stilt nettopp dette spørsmålet i ren frustrasjon til presteskapet, har vi alltid fått til svar at Hans veier er uransakelige. Eller at det faller ikke en spurv til jorden uten at Han har en mening med det.’

For noe visvas!

La oss ta det langsomt, rolig og analytisk og se på spørsmålet igjen for om mulig å oppdage en rent logisk brist i det og om vi derav kan utlede hvorfor det så ofte stilles.

Altså: Hva er meningen med livet?

Det første vi bør finne ut, er hva som ligger i begrepet mening. I den vanlige forståelse av ordet vil det være noe i retning av en tanke om en årsakssammenheng. En tanke i et individs hode. Meninger er knyttet til individer. Kun individer kan mene noe. Organisasjoner eller sammenslutninger av flere individer kan ikke mene noe, men i beste fall gi uttrykk for gjeldende mening som målsetting for organisasjonen. Som individene skal ledes etter for at organisasjonen skal nå sine mål.  Enten fremkommet gjennom demokratiske prosesser i organisasjonen eller i form av dogmer* vedtatt av ledelsen.

* http://en.wikipedia.org/wiki/Dogma

Prinsippielt kan det derfor forekomme like mange meninger som det er individer på jorden. En mening kan ikke være rett eller feil. Den kan selvsagt være i samsvar med, eller ikke, i forhold til en vedtatt norm. Den vil ikke være rett av den grunn, bare være i samsvar med den for i øyeblikket og stedet gjeldende norm.

Så når vi snakker om meningen med livet, vil det være logisk å spørre om hvem sin mening det er. Min mening om livets hensikt kan fornuftsmessig være like god som din. Man har ikke patent på meninger…

Når så de religiøse spør om meningen, i bestemt form entall, forutsetter de at det kun er en mening. Underforstått deres religions mening om saken. Som er basert på dogmer, altså vedtatte, ikke fornuftsbegrunnede normer. Men som altså kan variere fra religion til religion. Eksempelvis det å oppnå frelse, å komme til himmelen (?), til nirvana eller å gjenfødes som et høyerestående (?) individ.

Selve spørsmålsstillingen impliserer derved at svaret ligger i en omforent, universell mening om saken, nemlig Guds, Allahs eller Buddas mening. Som de religiøse og spesielt deres lederskap forvalter. Og som vi andre bare har å ta til etterretning og sørge for å etterleve. For ellers skal det gå oss ille.

Det neste begrepet i spørsmålet vi bør undersøke, er hva som menes med livet.

Også her nevnt i entall, bestemt form. Hvem sitt liv er det snakk om? Mitt, ditt eller livet i sin alminnelighet for alle individer? Eller kanskje livet til en høne i Priors forvaring, eller myggens liv der den flyr omkring og påfører oss mennesker smerte om sommeren. Eller Talibansoldatens liv i Afganistan. For svaret på hvilken mening den enkelte har om livet vil være avhengig av hvem sitt liv det er snakk om. De fleste tar livet av en mygg uten å reflektere noe mer over det. Men ikke Mahatma Gandhi* som mente at alt liv var like verdifult, og som gikk barbent for å unngå å tråkke i hjel innsekter på bakken! Likeledes står heller ikke livet til massemorderen høyt i kurs mange steder i verden hvor de benytter dødsstraff. Hva var for eksempel meningen med livene til Adolf Hitler, Josef Stalin og alle andre både tidligere og senere despoter med tusenvis av menneskeliv på samvittigheten?

* http://en.wikipedia.org/wiki/Gandhi

Det er med andre ord, et maktspill som utfolder seg når de religiøse stiller spørsmålet om meningen med livet. Et maktspill som ikke kan ha noen annen hensikt å sikre makten til lederskapet og dirigere massene dit de vil. Gjennom frykt for det usikre til å sikre sin egen posisjon og velferd.

Vi har sett nok av dette opp gjennom historien. Men vi slutter ikke å undres over hvor mange det er som lar være å tenke selv og derved blir bytte for disse folkeforførerne…

Hvis du har problem med å se dette, så studer noen andre religioner enn din egen. Frigjør deg et øyeblikk fra den kultur du selv er vokst opp og opplært i. Studér for eksempel islam hvis du er en kristen. Eller kristendom hvis du er buddhist. Kanskje det blir lettere å se det meningsløse i spørsmålet om meningen med livet, da?

Ahh, nei nå var kaffekoppen tom, fuglene fløyet, sola har stått opp og jeg skal opp og stå på egne ben. Og møte dagen, slik den er for meg!

Ref.: http://en.wikipedia.org/wiki/Religion

Reklamer

9 kommentarer »

 1. Meget bra og vekkende innlegg! At det dreier seg om makt, maktkamp, og sikring av egne posisjoner, er helt klart. Samt til konservering, nesten sementering, av den nåværende tingenes tilstand. Da blir det vanskelig å endre på for eksempel kvinners rettstilstand i konservative, muslimske land, fordi den nåværende ordning er å anse som Skaperens mening. Ellers var jo også maktkampen mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland noe av det samme. Maktkamp, kamp for å opprettholde tingenes tilstand der, også. Akk ja.

  Noen ganger kan det være nyttig å lese de gamle klassikere. Machiavellis «Fyrsten» for eksempel. Her legges det ikke mye skjul på maktspillet som er nødvendig for å lede en stor gruppe mennesker….
  Les selv, engelsk oversettelse: http://www.gutenberg.org/files/1232/1232-h/1232-h.htm
  (Kanskje nyttig kunnskap i jobben, både for deg selv, men forhåpentligvis mest for å avsløre andre som benytter teknikkene)
  Millenblogg 😉

  Kommentar av Dag Eigil — november 15, 2009 @ 17:34 | Svar

 2. Jeg hørte også begynnelsen av det programmet. Fint at du tok opp temaet! Veldig godt og velfundert innlegg.

  For min egen del velger jeg at «meningen med livet» gjelder hva jeg tror er min mening med å leve her på jorden. Ikke hva statskirken mener skal være meningen for alle mennesker i Norge. Dette er jo høyst individuelt, siden vi har fått ett liv hver å rutte med. Hva jeg kan utrette i mine tilmålte år er noe helt annet enn det du kan gjøre. Derfor er det opptil hver enkelt å tenke igjennom hva meningen kan være for sitt eget vedkommende, og så utnytte livet sitt så godt man evner etter de forutsetninger man har fått tildelt.

  En på jobben tok faktisk opp emnet i lunsjen på fredag, nemnlig meningen med livet og selve livets mysterium. Jeg ble faktisk litt lei meg over det som ble sagt: «Det er vel ikke noen spesiell mening.» «Du må ikke gruble så mye, det er ikke sunt.» «Det er ikke mystisk i det hele tatt, du blir født, og så lever du, og så dauer du.» «Jeg skjønner ikke hvorfor man skal mase om meningen med livet for, jeg bare lever jeg, gjør jobben min, det nok for meg.»

  Jeg synes det virket både overfladisk og kjedelig å ikke prøve å filosofere over det et øyeblikk en gang, og det sa jeg, selv om jeg ikke akkurat kunne skilte med at jeg kunne presentere Livets Mening sånn på stående fot. Men vi var 2 mot 6 der i lunsjpausen. Man skal jo ikke sette se på sin høye hest av den grunn, men det må være lov å synes at det er mer spennende å fundere litt enn bare å «leve og så dæue» uten å gidde å tenke over saken en gang.

  Bra innlegg som sagt, det skal bli spennende å se om det kommer mange kommentarer! 🙂

  Hei Solveig. Det er hyggelig å få kommentarer til innleggene. Enten det er negativ eller positiv kritikk. Eller bare en humoristisk kommentar. Det var interessant å høre om han som ble født, levde og daua! Jeg tror det er viktig å fylle tiden mellom fødselen og dauinga med noe fornuftig som kan være til hjelp for andre mennesker. Men jeg tror samtidig at er’n dau, så er’n dau. Og som kleriki selv hevder: av jord er du kommet og til jord skal du bli. Det er omtrent den eneste sanne utsagnet jeg har hørt fra den kanten!
  Millenblogg

  Kommentar av solveig47 — november 15, 2009 @ 17:37 | Svar

 3. I de fleste tilfeller har mindretallet rett. På tross av at man ikke har tenkt over spørsmålet i det hele tatt. Det skyldes instingtet fra naturen.
  Noen kulturer lærer folk at man må akseptere døden som man aksepterer livet.
  Når vi dreper et dyr og spiser det opp, stiller vi ikke spørsmålet om dens liv, vi spiser det bare opp og ferdig med det. Vi røsker opp noen planter og setter det i en vase. Det var det.

  Og hvorfor skulle da tilfeldigvis denne dyrearten som vi er, ha noen annen mening en andre dyrearter?
  Er der miljø for å danne biomasse, så dannes det. Er der ikke, så dannes det ikke.

  Hadde ingen mennesker død, hadde ingen stilt spørsmålet.
  Men så dør der en og man blir redd for å lide samme skjebne, og da først spør man, «hva er meningen med livet».
  Det er denne instingtive frykten hos de fleste mennesker som danner flokker som alle stiller de samme spørsmå.
  Det er av denne grunn at man laget religioner hvor man overførte sin viten og trøst via en inmaginær gudeskikkelse. til folket.
  Det gjorde Muhammed, det gjorde Moses, det gjorde Langørene i Peru og det samme over alt.

  Det mest i øynefallende og kjent for denne dødsfrykten kjenne man igjen fra enkelte Faroer i Egypt.
  De kan godt drepe millioner av mennesker, men selv skal de til himmels å leve evig.
  Og så snart de er dau som en sild, lemper man dem ut av pyramiden og stappe dem godt ned i jorden med skrammelet sitt. De har ingen ting i en pyramide å gjøre.

  Og vi har jo nok av eksempler fra vår egen tid på denne dødsangsten når den akselerer: Hitler med flere.
  Så dersom ingen forsøker å bremse det ned kort og brutalt, vil det akselere. Og det har det allerede gjordt.
  Det er ikke for ingenting man forsøker å begrens denne akserelasjonen vi barneskolen oa.
  Den er livsfarlig. Frykten er en FRYKTELIG KEISER som det står skrevet.

  Kommentar av kungfuz — november 15, 2009 @ 20:27 | Svar

 4. Dersom en utelater å filosofere over meningen med livet, mister en en dimensjon.
  Når man er inne på frykt – så er det også av frykt mange ikke ønsker å filosofere over dette temaet. Alt blir så mye enklere dersom livet bare er å bli født for så å dø, uten noe mer.
  I vår tanke finnes det en begynnelse å slutt på alle ting. Hvor slutter da universet? finnes det en veighet likevel – selv om den er utenfor vår forstand? Hva hadde vi forstått dersom vi hadde kunne tenke med hele vår hjerne og ikke bare en liten del?

  Takk for kommentar, Daffy. Kan du si meg hvor en ring begynner og slutter? 😉
  Millenblogg

  Kommentar av daffy66 — november 16, 2009 @ 07:20 | Svar

 5. Det er vel litt kjipt hvis et menneskes tilværelse reduseres til kun ca 70 år mellom to evigheter?
  Men det er jo i «tidens ånd» å utelate ånd fra livene våre. Som nevnt i flere innlegg kan det begrunnes med frykt. Man vil rett og slett ikke tenke på muligheten av noe som er så «vanskelig». Praksis viser også at opplæringen i livet ikke strekker til. I all undervisning i dag går man ut fra at der ikke er ånd. Den «teite» Bibelen kan man jo ikke lese. Heller ikke kan man delta i «teite» religiøse forsamlinger. Hvordan skal man da få den informasjon som er nødvendig for å gå videre, eller å ta stilling til det vanskelige spørsmålet «hva er meningen med livet»? At Darwin skal ha forklaringen er for meg ikke tilstrekkelig. I følge ham skal vi mennesker være glad for at vi er en tilfeldig sammenrasket klump av biologiske celler som tilfeldigvis fungerer sånn noenlunde sammen. Min erfaring med tilfeldig sammenraskede biologiske celler er lukten av råtten materie.
  Nei dere. Der er en mening med livet og det starter med det meningsfulle univers. Det har hatt en hensikt helt siden «den store Tanke». Hensikten er å skape liv. Dessverre har mange maktsyke mennesker brukt alle tilgjengelige triks for å hindre utviklingen som individer. Religion, politikk, byråkrati og vitenskap har fungert og fungerer som effektive sperrer for personlig utvikling. Vi blir fortalt at «de som kan mer enn deg» skal bestemme og ta alle viktige avgjørelser for deg. Hvis du har idéer ut over «normen», kommer vitenskapen med sine «bevis» på at der er det ingenting. Har du lyst å kjenne på følelser kan du ende opp som tungt medisinert pleiepasient. Har du lyst til å gjøre noe spesielt, ja så er det enten umoralsk, straffbart eller skattbart. Uansett blir du holdt tilbake hvis du vil utfordre «the establishment». Tenk bare på noe så «ubetydelig» som moter. Det er etterhvert ganske mange barn som ikke tør kle seg annerledes enn «de andre». Til stor glede for tekstilpushere her i landet og produsenter i billigland.
  Jeg kan trøste dere med at menneskets bevissthet er i ferd med å løftes opp et nivå, slik at vi innser og forstår at det meste av det vi hittil har foretatt oss – og ikke foretatt oss – er feil. Vi har latt oss lede av materie – ikke av ånd. Det hele lar seg forklare med følgende: «Vi har til nå sagt at vi er (jordiske) mennesker og at noen av oss kan ha en åndelig opplevelse. Det er motsatt: Vi er åndelige vesener som akkurat nå – i dette livet – har en menneskelig (jordisk) opplevelse!»

  Kommentar av Karl Johan — desember 24, 2009 @ 13:12 | Svar

 6. Hei.

  Vi spør oss selv om meningen med livet fordi vi er bygd og laget med tanke på søken etter meningen. Fra mitt ståsted er det gud som har lagd oss slik.

  Et bibelvers som underbygger dette er bl.a.
  Forkynneren 3:11
  » Alt har han dannet vakkert i dets tid. også uavgrenset tid har han lagt i deres hjerte, slik at menneskene aldri kan utgrunne det verk som den sanne Gud har dannet fra begynnelsen til enden. »

  Guds mening fra begynnelsen av var at vi skulle leve lenger enn det vi gjør nå.
  Det er ennå hans mening, Et lengre liv på Jorden.
  Han ville også at alle skal ha det bra. Det står videre i Forkynneren 3:11-12

  » Jeg er blitt klar over at det ikke er noe bedre for dem å glede seg og å gjøre godt i livet, og også at hvert menneske bør spise og drikke og se det som godt er, til gjengjeld for alt sitt harde arbeid. Det er Guds gave.

  Det er mye i den » menneskelagde verden » vi lever i som berøver oss meningen med livet. Stress og mas og tidstyver tar bort mye av den gleden Gud har tiltenkt oss..

  En felles plattform er vel det å gjøre godt mot andre og gjøre noe med det livet vi har, ellers blir det kjedelig.

  For mitt vedkommende er Gud en stor mening med livet.
  Forkynneren 12:13 sier. » Koklusjonen på det hele, etter at alt er blitt hørt, er: Frykt den sanne Gud og hold hans bud. For dette er hele den forpliktelse mennesket har.

  Så er det bare opptill religionen og gjøre dette og det er det ikke mange som gjør.

  Mvh Ketil

  Det er mye i denne m

  Kommentar av Ketil — desember 25, 2009 @ 00:03 | Svar

 7. Meningen med livet: mest mulig liv i perioden eksistens – ikke-eksistens.

  Sånn, tipp topp?

  Kommentar av hjh — desember 25, 2009 @ 03:08 | Svar

 8. Er det her Livet begynner? Eller kanskje ender?? I alle fall et velment og ganske så filosofisk spørsmål som kan gjøre det enkelte menneske ganske så frustrert! Mitt svar er i alle fall, at mellom deg og Gud (hvem det nå er), finnes ingen barrierer!! Så nyt ditt liv til det fullendte…

  Kommentar av Tommy — desember 28, 2009 @ 05:58 | Svar

 9. Meiningen med livet er å gje live det du tykkjer er meining. For meg er det å leve ein lærings-pross,der du heile tiden er på leiting etter dører inn til ny rom.Nøkkelen har vi i oss om vi bruker den.

  Kommentar av Loretta. — desember 28, 2009 @ 19:49 | Svar


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere like this: